Menu


Hava DurumuAna Sayfa > Faaliyetler > FAALİYET RAPORLARI > 2003

 2003 Yılı Er-vak Faaliyet Raporu

ERZURUM KALKINMA VAKFI BAŞKANLIĞI
2003 YILI FAALİYET RAPORU

1- Sivil Toplum Kuruluşları’nın Sekreteryasını yürütmekte olan vakfımız 2003 yılı içerisinde aşağıdaki konuları gündemine almış ve hazırlanan raporların beraberinde yapılan görüşmeler neticesinde olumlu sonuçlar elde edilmiştir.
• Meralar ve İlimizde meraların korunması
• İlimizde Madenlerin mevcut durumu (Konu ile ilgili olarak ilimizde açılan ve istihdama katkı sağlayacak olan Kırmızıtaş Fabrikasının işlerliği ve tanıtımı hususunda vakıf olarak elimizden gelen her türlü imkan seferber edilmiştir)
• Organik Tarım Çalışmaları ve Organik Tarım Komisyonu Köy Gezileri
• Tarihi mekanlarımızdan Aziziye ve Mecidiye Tabyaları’nın Ağaçlandırma Faaliyetleri
• Tüketici hakları ve bilinçlendirme toplantıları

2- Kültürel faaliyetlerimiz çerçevesinde önceden beri süre gelen kültür ve tarih mirasımızın gelecek nesillere aktarılması ve önemli şahsiyetlerimizin tanıtılarak onlara karşı vefa borcumuzun ödenmesi amacıyla anma toplantıları tertip edilmiştir. Bu çerçevede Milli Mücadele önderlerinden Şair ve Edip Hüseyin KÖYCÜ, Şair ve Devlet Adamlarımızdan Ziya Paşa için konferanslar tertip edilmiştir.

3- Vakfımız tarafından ilimizde başlatılan ağaçlandırma kampanyası çerçevesinde tarihi mekanlarımızdan Aziziye ve Mecidiye tabyaları’na 20.000 adet fidan dikilmesi sağlanmış ve tabyaların çevre düzenlemesi yapılmıştır.
Bu çerçevede 9 uncu Kolordu Komutanlığının tensipleriyle Tabyalarda ağaçlandırmanın sağlıklı yürütülebilmesi için DSİ ile yapılan çalışmalar sonucunda 350 derinliğe inilerek su çıkarılmış ve vakfımız tarafından uygun bir bölgede bir çeşme yapımına başlanmıştır. Tabyalarda su tevziatının gerçekleştirilmesi yönünde belirli alanlara su dağıtım kazanları yapılmış ve yer altından kanallarla boru döşenmiştir.
Aziziye ve Mecidiye Tabyaları halkımızın ziyaretine açık olup; tarihi, kültürel ve turistik kimliğiyle gelecek nesillere korunarak ulaştırılması için bölgede vakfımızın çalışmaları devam etmektedir.

4- Her yıl seçilen bir konu etrafında düzenlenen Sultan Sekisi Toplantısı bu yılda yoğun bir ilgiyle, halkımızın 3000 kişilik bir katılımı ve ilgisiyle başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Konu olarak 89 yıl önce yapılan Sarıkamış Harekâtı ve Allahuekber Şehitleri bu toplantıda ele alınmış, şehitlerimiz yadedilmiş ve olayın cereyan ettiği bölgeye gidilerek anma toplantıları orada sürdürülmüştür. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen şehit yakınlarına bölge ziyarete açılmış toplantı ile alakalı olarak Vakfımız yayınları arasından “Sarıkamış Harekâtı” nı anlatan bir yayın ve Cd çıkarılmıştır. Bu bağlamda Allahuekber Dağlarında yapılması düşünülen anıt ve dizi film çalışmaları için ilimize gelen Sanatçı ve ekiplere eşlik edilmiş gereken her türlü imkan sağlanmıştır.

5- Vakfımız Gençlik ve Kadın Komisyonu ilimizdeki gençleri ve kadınları bir araya getirmek amacıyla Gençlik ve Kadınlara yönelik geceler tertip etmiş buradan elde edilen gelirler ve komisyonun katkılarıyla 2003 yılı ramazan ayı içerisinde 150 aileye gıda, giysi v.b. yardımlarda bulunmuşlardır. Gençlerimizin ve bayanlarımızın bilinçlendirilmelerini sağlamak amacıyla Erzurum Dersleri düzenlenmiş, ilimizin tarihi, kültürel ve iktisadi yönleri bu toplantılarda ele alınmıştır. Eğitim çalışmaları kapsamında 2 ay süren bir diksiyon eğitimi, başta TRT eski spikerlerinden Mesut MERTCAN olmak üzere İletişim Fak. Öğretim elemanlarından Murat BULUT’un öncülüğünde sürdürülmüştür. Gençliğin ve ilin sorunlarını tespit edip kamuoyuna aktarmak amacıyla bölgemizde 1500 kişilik bir anket çalışması yapılmıştır. Çocuk yuvası ve bakımevine komisyonlarımız tarafından gerçekleştirilen ziyaretler devam etmiş, piknik, iftar yemeği gibi bir talkım etkinlikler tertip edilmiştir. Doğumunun 300. yılında İbrahim Hakkı hz. anma şenliklerinin organizasyonunda gençlik komisyonumuz görev almıştır. İlimize gelen Ulusal basın mensuplarının ve misafirlerin ilin tarihi mekanlarını ziyaret etmeleri yönündeki ihtiyaçları bu komisyonlarımız tarafından giderilmiştir.

6- Bu çalışmaların dışında Erzurum yapı ve mimarisini barındıran evlerden Müceldili Konağının restorasyon projesi vakfımız tarafından (2 aylık bir çalışma sonucunda) yaptırılmıştır.

7- Tarihi mekanlarımızdan Çifte Minareli Medrese’nin korunması amacıyla hazırlanan rapor ve yapılan çalışmalar kapsamında ilimize gelen teknik heyet vakfımız tarafından misafir edilmiş ve gereken yardımlar sağlanmıştır.


Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK)
Adres : Cumhuriyet Caddesi Kızılay İş Merkezi Kat 3 / 2 YAKUTİYE ERZURUM Telefon : (0442) 233 38 20
Tasarım : www.e-erzurum.net