Menu


Hava Durumu   İKTİSADİ YAYINLAR

19.VE 20. Yüzyılda Erzurum Ekonomisi

  Bir şehrin tarihi; o şehrin geçmişteki varlığı onun kültürel mirası ve günümüze ulaşan hatıraları olarak ifade edilmektedir.    ... Devamı.


Erzurum Alt Bölgesi Uygun Yatırım Alanları Araştırması

 İstihdam alanlarının yetersizliği, tarım ve hayvancılığın cazibesini yitirmesi, çetin iklim şartları, eğitim seviyesinin düşüklüğü, sanayi bölgelerine uzaklik ve süratli göç, sosyal, kültürel ve iktisadi yönden bölgeyi olumsuz yönde etkilemektedir. ... Devamı.


30 Soruda Sektörel Dış Ticaret Şirketleri

   İhracata yönelik devlet yatırımlarından en avantajlı biçimde yararlana bilen sektörel dış ticaret şirketlerinin kurulmasının ilimiz ve bölgemiz için fevkalade yararlı olacağı düşüncesi ve iş çevrelerini uyarmak amacıyla vakfımız böyle bir yayın hazırlam.. ... Devamı.


Erzurum İli Uygun Sınai Yatırım Alanları

   DAP Projesinden sonra, vakfımız Erzurum ve çevresindeki yatırım konularını somutlaştıracak bir çalışmaya ihtiyaç duymuş bu amaçla uygun yatırım alanlarının fizibilitelerini ve proje özetlerini içeren böyle bir yayın hazırlamıştır. Bu çalışmada sadece bi.. ... Devamı.


Devlet Raporları ile ilgili mevzuat

   1998 yılında 6. Geleneksel Sultan Sekisi toplantısında kamuoyu gündemine getirdiğimiz bu rapor devletimiz tarafından 1998 yılında yürürlüğe konulan teşvik tedbirlerinden sanayici ve iş adamlarımızın teşvik kapsamında nasıl yararlanmaları gerektiği hakkı.. ... Devamı.


Dap Hazırlık raporu

   Ülkemiz gündemindeki en önemli sorunlardan olan bölgeler arası dengesizlik, Gelişmişlik farkının bölgemiz aleyhine giderek artması beyin ve sermaye göçü gibi konular, vakfımızın genelde Doğu Anadolu özelde ise Erzurum'un kalkınması amacıyla böyle bir pr.. ... Devamı.


Erzurum İli Kalkınma Raporu

   Erzurum Kalkınma Raporu adıyla kamuoyuna sunduğumuz bu çalışma il düzeyindeki gerilemenin önemini vurgulamak, şehrin iktisadi yapısını ortaya koymak, kalkınması gerektiğini ve imkan yollarını tartışarak çözüme ulaştırmak amacıyla hazırlanmıştır... ... Devamı.


Doğu Anadolu Projesi (DAP)

   DAP Projesinden sonra, vakfımız Erzurum ve çevresindeki yatırım konularını somutlaştıracak bir çalışmaya ihtiyaç duymuş bu amaçla uygun yatırım alanlarının fizibilitelerini ve proje özetlerini içeren böyle bir yayın hazırlamıştır. Bu çalışmada sadece bi.. ... Devamı.


 


Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK)
Adres : Cumhuriyet Caddesi Kızılay İş Merkezi Kat 3 / 2 YAKUTİYE ERZURUM Telefon : (0442) 233 38 20
Tasarım : www.e-erzurum.net