Menu


Hava Durumu   Ana Sayfa

MİLLİ MÜCADELE’NİN ÇILGIN DADAŞI NAFİZ KOTAN

2005 yılının bir yaz günüydü.
Rahmetli Turgut Özakman’ın “Şu Çılgın Türkler” isimli romanını büyük bir zevk ile okurken sayfalar arasında Erzurumlu Nafiz Bey ismine rastlamıştım.
 İstiklâl Savaşında ordumuza dört uçak alıp ,iki uçak parası ödeyen bu “Çılgın Dadaş’ın” ismini ilk defa duymuş olmanın ezikliğini hissetmiş diğer taraftan da böyle fedakâr bir Erzurumluyla hemşehri olmanın  gururunu yaşamıştım.
 Kitabı Birkaç gün içerisinde bitirdikten sonra ilk işim Nafiz Kotan’la ilgili  bilgi toplamak olmuştu.
Yerli ailelerin büyük bir kısmının göç ettiği  şehirde, işimin kolay olmadığının farkındaydım.
Bu düşünceler içerisinde  arayışlarımı sürdürüyor her bilgiyi değerlendirmeye gayret ediyordum.
Bir gün eczanemde otururken uzun yıllar görmediğim ortaokul resim öğretmenim Fuat İğdebeli  içeri girmişti.
 Hocamın  elini öperek ikramda bulunup, geçmişle ilgili sohbet etmeye başlamıştık.
Çok uzun yılların anlatımı birkaç dakika sürmüş, ben konuyu  Nafiz Kotan’a getirmiştim.
Hocam ,birkaç  dakika düşündükten  sonra Nafiz Bey’i hatırlamış ve  İbrahim Paşa Camisi’nin karşısında ki eski Huzur Kahvehanesi’nin  bulunduğu yerde evlerinin olduğunu , kapılarında son derece lüks bir taksi bulunduğunu söylemiş, benimde  keyfim yerine gelmişti.
Fuat Hoca tabir yerindeyse adrese teslim bir bilgiyi bana sunmuş, bundan sonrası benim için kolay olmuştu. Kısa sürede Nafiz Kotan Bey’in akrabalarından Orhan Noyan amcaya ulaşmış ve sağlıklı bilgiler edinmeye başlamıştım.
Orhan Noyan kısa sürede Nafiz Bey’in torunu Kaya Kotan’a ulaşarak görüşmemizi sağlamıştı.

             

Kaya Bey, bilgileri ve belgeleri bizimle paylaşınca Nafiz Bey hakkında epeyce bir  malümat edinmiş ve bu birikimler doğrultusunda  Nafiz Bey’i ülke gündemine tekrar taşımıştık.
Yerli ve ulusal basın marifetiyle kısa sürede bu “Çılgın Dadaş’ın” ismini tekrar duyurmuş biz de  bir vefa duygusunu yerine getirmenin huzurunu yaşamıştık.
Yapılmış olan bilgilendirme çalışmalarından sonra güzel bir farkındalık oluşturulmuş  dönemin Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak’ın  gayretleriyle Erzurum’da bir liseye “Nafiz Bey” isminin verilmesi  sağlanmıştı.
Süreç olumlu yönde devam ederken bir taraftan da  Nafiz Bey hakkında yeni bilgiler elde ediyorduk.
1877 yılında Erzurum’da doğan Nafiz Bey, 12 yaşında babası Hacı Ahmet Efendi’yi kaybetmiş daha sonra amcası Mustafa Kotan Ağa’nın himayesinde ticaret hayatını öğrenmiş, 1903 yılında Makbule Hanımla evlenmiş ve 1912 yılında İstanbul’a giderek kardeşi Necip Bey’le halı ticareti ve taahhüt işleri yapmış. İki kardeş, edindikleri  yeni çevreler ile işlerini geliştirip yurt dışında bağlantı kurmuşlar ve ciddi bir mal varlığı elde etmişler.
Bu dönemlerde Nafiz Bey’in  serveti artarken imparatorlukta çökme sürecine girmiş 30 Ekim 1918 yılında  Mondoros Mütarekesi imzalanmıştır.
  İngilizlerin  13. Kasım 1918 de İstanbul’u işgal etmesi üzerine Nafiz Bey, tüm mal varlığını nakde çevirip Ankara’ya geçmiş ve Milli Mücadele’nin yanında yer almıştır.
İttihatçı olduğu söylenen  Nafiz Bey, bu sıkıntılı günlerde İnebolu’dan  Ankara’ya malzeme  taşıyarak büyük bir vatanseverlik örneği göstermiştir. Nafiz Bey gibi İstanbul Hükümeti’nden ümidini kesen  vatanseverler de  yeni bir harekâtı başlatmak üzere Ankara’ya toplanmışlar ,“VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR, KADERİNE TERK EDİLEMEZ.” demişler ve Ulusal Kurtuluş Harekatı’nın meşalesini yakmışlardır.
Anadolu’nun ortasında küçük bir kasaba hüviyetinde olan Ankara birden hareketlenmiş  insanlar akın akın Ankara’ya gelmeye başlamışlardır.
Ankara’ya  Milli Mücadele’ye katılmak için gelenler olduğu gibi, bu ortamdan ekmek parasını kazanmak için gelenler de bulunmaktaymış.
Ekmek parası peşine gelenlerin içinde Erzurumlu bir at arabacı hemşehrimiz de varmış.
Nakliyecilik yapan bu hemşehrimizin bir gün arabasının tekerleği kırılmış ve parası olmadığından sıkıntı içine düşmüş.
Etraftakiler, kara kara düşünen bu hemşehrimizin yanına gelmişler  ve ona Ankara’da Nafiz Bey isimli zengin bir Erzurumlu olduğundan bahsederek kendisinden yardım alabileceğini ifade etmişler.
Ertesi gün ,at arabacısı hemşehrimiz, sorarak Nafiz Bey’in ofisini bulmuş ve şapkasını koltuğunun altına alarak içeri adım atmış.
Kendisini tanıtıp , meramını anlatmaya fırsat kalmadan içeri birkaç kişi girmiş ve Nafiz Bey ayağa kalkıp onları karşılamış. Bu esnada  hemşehrimiz kapının arkasında ayakta kalmış.
Gelenler Mustafa Kemal ve arkadaşlarıymış.
Konuşma esnasında Mustafa kemal Paşa,  Kuvay-ı Milliye’nin , paraya,silaha,cephaneye,erzaka ,araca ihtiyacı  bulunduğuna dikkati çekmiş  ve bu konuda  Nafiz Bey’den yardım talep etmiş.
Nafiz Bey ,arkasında bulunan para kasasının kapısını açmış ve Mustafa Kemal’e dönerek  “ TÜM SERVETİM MİLLİ MÜCADELENİN EMRİNDEDİR PAŞAM. VATAN KURTULURSA HEPİMİZ KURTULACAĞIZ. FAKAT ALLAH GÖSTERMESİN, BU MUKADDES TOPRAKLARI KAYBEDERSEK BENİM SERVETİMİN NE KIYMETİ KALIR”” diyerek dadaşlığın hakkını  vermiş. Böyle bir fedakârlık karşısında Mustafa Kemâl ve arkadaşları  son derece duygulanmışlar. Bu ortamdan etkilenenlerden biri de bu tarihi olaya tanıklık eden  Erzurumlu at arabacısı hemşehrimiz olmuştur.
Bu konuşmadan sonra Erzurumlu Nafiz Bey ,Kuvayı Milliye’ye dört uçak almış ve iki uçak parası ödemiştir. Nafiz Bey’in aldığı İtalyan yapımı Fiat marka uçaklara Nafiz 1, Nafiz 2, Nafiz3 ve Nafiz 4 ismi verilmiştirNafiz Bey, bununla yetinmeyip  düşman hatlarını vuracak olan pilotlara 200 lira ödül vereceğini de taahhüt etmiştir. 
Nafiz Bey, yaptığı bu hizmeti  İnebolu’dan çektiği “İstanbul’dan satın aldığım ve buraya getirmeye muvaffak olduğum tayyare uçarak bugün geldi. Orduya namıma teberru ediyorum. Kabulünü istirham ile düşman üzerine ilk bombayı atacak zata iki yüz lira nakti mükafat takdim edeceğim. Milletimizin istikbalinin selamete visalini ve muvaffakiyetini Cenab-ı Hak’tan temenni eder, hürmetle ellerinizden öperim.” 31 Ocak tarihli  telgraf ile Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya bildirmiştir.
Nafiz Bey’in bu erdemli davranışını  Mustafa Keml Paşa, Büyük Millet Meclisi’nde “HMİYYET-İ VATANİYENİZ ŞAYANI ŞÜKRANDIR" sözleri ile gündeme getirmiştir.Milli Mücadele’ye büyük maddi destek sağlayan Nafiz Bey ,Ankara da bulunduğu yıllarda(1925-1935)  inşaat müteahhitliği yapmıştır.

Ankara’nın 1923 yılında  başkent olmasıyla birlikte  şehrin bayındır işlerinde Nafiz Bey’in büyük  katkısı olmuştur.
 Nafiz Bey, Ankara’nın  modern çehresini oluşturan Sağlık Bakanlığı, Merkez Bankası, Türkiye İş Bankası, Ankara Palas, Harp Okulu, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kurumu, Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü, Büyük Tiyatro  gibi binaları yapmıştır.
Nafiz Bey ,Ankara’nın dışında, Alpullu Şeker Fabrikası, Eskişehir Şeker Fabrikası, İstanbul Tekel ve Likör Binası, Vasgit Barajı, Trabzon Numune Hastahanesi   ve İzmir Elhamra Sineması’nı yapmış. 1930 yılında SSCB ile yapılan anlaşma doğrultusunda Kars’a gelerek Sovyet Rusya’ya hayvan ihracatını gerçekleştirmiştir.
Ülkesine karşı sorumluluk duygusu yüksek olan Nafiz bey.Türk Teyyare Cemiyeti  ve Türkiye Himaye-i Efdal Cemiyeti kurucuları arasında da yer almıştır.
Son derece vatanperver, cömert ve yardımsever bir kişiliği olan Nafiz Bey,  sıkıntıda olanların her zaman elinden tutmuştur.
 Malını mülkünü satıp, ticarete atılan ve iflas eden  Zakir Bey ismindeki bir memura , Nafiz Bey ve Kardeşi Necip Bey’in her gün  bir kamyon un, şeker ,kantariye gönderip ve  satılmayan malları da  adamlarına aldırmaları onun kişiliğini gösteren anlamlı bir örnektir.

 Hava Kuvvetlerinin ilk müsteşarı olan  Orgeneral  Muzaffer Ergüder:  “ Erzurumlu Nafiz Bey, evet, bu büyük Türk, İstiklâl Mücadelesi esnasında Türk Hava Kuvvetleri’ni düşünen ilk zenginimiz olmuş, harbin doğurduğu imkansızlıkları para kuvvetiyle yıkarak dört tayyare satın almış ve bunları vatanın en muhtaç olduğu bir zamanda Silahlı Kuvvetlerimize hediye ederek vatanperverliğin büyük örneğini göstermiştir.” diyerek Nafiz Beyin milli hassasiyetini özetlemiştir.1935 yılından sonra maddi sıkıntılar yaşayan Nafiz Bey ,1939 yılında Erzurum’a dönmüş memleketinde ticaretle uğraşmıştır.

Turgut, Alaattin, Hikmet ve Nimet isminde iki oğlu ve iki kızı olan Nafiz Bey,1948 yılında, kalmış olduğu Cumhuriyet Oteli’nde şeker komasından vefat etmiştir.
 Nafiz Bey’in  devlet töreni ile kaldırılan cenazesi Araplar Düzü’ndeki mezarlığa defnedilmiş, daha sonraki yıllarda yapılan imar çalışmaları neticesinde  buradan alınarak  Kars Kapı Şehitliği’ne naedilmiştir.

İşte bu aşamada Kars Kapı Şehitliğinde çıkan yangından dolayı evraklar yanmış ve Nafiz Kotan’ın mezarı kaybolmuştur. Ülkesine büyük fedakarlıkta bulunan bu Çılgın Dadaşın içinde yattığı bir mezarı bulunmaması vicdanları sızlatan affedilmeyecek bir ihmal ve vefasızlıktır.Temennimiz,  bu vefalı Türk evladına Kars Kapı Şehitliği’nde sembolik

 


Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK)
Adres : Cumhuriyet Caddesi Kızılay İş Merkezi Kat 3 / 2 YAKUTİYE ERZURUM Telefon : (0442) 233 38 20
Tasarım : www.e-erzurum.net